• +84 28 3539 6413
  • 0908 27 67 97
Máy chiết - rót - dán miệng ly

Máy chiết - rót - dán miệng ly

Máy chuyên dùng đóng dán miệng ly. Nguyên liệu có thể đóng gói được: Nước - Bột - Hạt.

Chi tiết sản phẩm

Kích thước máy: 1500 × 1500 × 1500 (mm)


Trọng lượng: 170kg


Nguồn điện sử dụng: 220VAC - 1 pha


Năng suất: 20 ÷ 25 cái/phút